V Kranju so že nekaj časa postavljena ohišja za radarje in sicer na najbolj obremenjenih šolskih poteh. Medobčinsko redarstvo je s 1.6.2017 pričelo spremljati hitrosti z radarjem, ki bo izmenično nameščen na teh lokacijah. Spremljanje je testno in njihov namen ni sankcioniranje prekrškov, ampak oceniti, v kolikšni meri vozniki spoštujejo omejitve hitrosti. Na vseh lokacijah bodo potekale 14- dnevne testne meritve, nato pa bo izdelano končno poročilo s predlogi za nadaljne ukrepe. Poročilo bo predstavljeno 1.08.2017. Meritve se izvajajo z namenom zagotovitve čimbolj varnih šolskih poti.

Lokacije postavljenih ohišij radarjev:
– Cesta Staneta Žagarja (mesto kjer šolska pot za OŠ Simon Jenko center prečka Cesto Staneta Žagarja);
– Bleiweisova cesta (pri OŠ Franceta Prešerna);
– Žabnica (pri podružnični OŠ Stražišče) in
– Mavčiče (pred enoto podružnične OŠ in na začetku naselja Mavčiče iz smeri Medvod).

MOK je v zadnjem obdobju izvedla več projektov, s katerimi se je urejala varnost v prometu.

T.A. , Vir: MOK