Testiranje za učitelje in vzgojitelje je obvezno!

Slika: Pixabay.com

V zadnjih dneh se pojavljajo polemike, ali se od učiteljev in vzgojiteljev lahko zahteva obvezno testiranje na korona virus. Sedaj dileme ni več. V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljena Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Uredba velja za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja in določa, da se osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, pred pričetkom neposrednega dela z otroki, učenkami in učenci udeležijo posebnega presejalnega programa iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. S to objavo odredbe ministra, pristojnega za zdravje, je ustvarjena pravna podlaga za obveznost testiranja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Na Ministrstvu za šolstvo in šport so prepričani, da bodo pedagoški delavci in zaposleni v vrtcih in šolah v veliki večini pred vrnitvijo vseh otrok v vrtce in učenk ter učencev v izobraževanje v učilnicah odgovorno pristopili tudi k testiranju, saj je to družbena odgovornost vsakega posameznika. Morebitno odklanjanje testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in kršitev upoštevanja določil objavljene odredbe Ministrstva za zdravje.

Za dodatno varnost zaposlenih vodstvom zavodov na ministrstvu priporočajo, da pri nadaljnjih nabavah zaščitnih maska za zaposlene zagotovijo uporabo varnejših mask tipa FFP-2, za učenke in učence pa staršem svetujejo ali morda v določenih količinah zagotovijo, seveda skladno z njihovi načrti in odločitvami, uporabo kirurških mask.