Teden zmanjševanja odpadkov

V središču letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki poteka od 21. do 29. novembra, so nevidni odpadki, ki se jih kot potrošniki ob nakupu novih izdelkov niti ne zavedamo.

»Najboljši odpadek je tisti, ki ga ni!«, ob tednu zmanjševanja odpadkov poudarja minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. »Pri načrtovanju politike in pri pripravi zakonodaje na področju odpadkov upoštevamo petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki kot prednostni vrstni red. Največji poudarek dajemo preprečevanju nastajanja odpadkov, sledi priprava odpadkov za ponovno uporabo in njihovo recikliranje, šele nato energetska predelava odpadkov in odstranjevanje, če in kjer to predstavlja najboljšo možnost z vidika varstva okolja, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti.«

Nevidni odpadki nastajajo med proizvodnim procesom

Ste vedeli, da za izdelavo pametnega telefona, težkega manj kot 200 gramov, v majhni embalaži, nastane 86 kilogramov odpadkov, pri vsakem na novo proizvedenem osebnem računalniku pa kar 1200 kilogramov? Tudi pri vsakem na novo proizvedenem paru bombažnih hlač nastane 25 kilogramov odpadkov in med proizvodnjo novega svedra kar 51 kilogramov. Nevidni odpadki so odpadki, ki nastanejo med proizvodnim procesom izdelkov. Teh odpadkov ob nakupu novega izdelka potrošniki ne prinesemo s seboj domov in se količin odpadkov sploh ne zavedamo. Velikega dela teh odpadkov ni mogoče reciklirati in zato končajo v sežigalnicah in na odlagališčih.

Proizvodnja je velik porabnik naravnih virov

Prav tako se potrošniki ne zavedamo posledic, ki jih povzročimo – porabe naravnih virov za izdelavo novih izdelkov in izpustov ogljikovega dioksida (CO2) med procesom izdelave, transportom in predelavo teh odpadkov. Za trajnostno proizvodnjo in porabo morajo imeti izdelki dolgo življenjsko dobo, biti morajo preprosti za popravilo in recikliranje ter ne smejo vsebovati nevarnih snovi. Podaljšanje življenjske dobe izdelkov zmanjša potrebo po novih proizvodih in s tem se lahko količina odpadkov, nastalih pri proizvodnji, zmanjša.