Tako visokega proračuna Kranj še ni imel

Kranjski mestni svetniki so včeraj v prvi obravnavi potrdil proračuna za leti 2022 in 2023. Za leto 2022 so načrtovani prihodki v višini 72,377 milijona evrov, izdatki brez odplačila kreditov v višini 84,979 milijona evrov, skupaj z odplačilom dolga pa je proračun vreden 88,572 milijona evrov. Kar 37,5 milijona evrov bo novih investicij.

Za leto 2023 je predvidenih 68,250 milijona prihodkov in 75,950 milijona evrov izdatkov brez odplačila kreditov, skupaj z odplačilom dolga so sredstva planirana v obsegu 80,597 milijona evrov. Investicijski del proračuna predstavlja 28,37 milijonov evrov.

Največja predvidena investicija bo gospodarska javna infrastruktura v poslovni coni Hrastje, in sicer je v letu 2022 planirano 5 milijonov evrov, v letu 2023 pa še 1,88 milijona evrov. Velik poudarek je tudi na trajnostni mobilnosti, saj so za to predvidena sredstva do leta 2024 dobrih devet milijonov evrov in izvedbe ukrepov za zmanjšanje emisij v prometu, za kar je namenjenih dobrih pet milijonov evrov. Zaradi izgradnje novih stanovanj bo potrebna tudi rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, za kar je namenjenih 5,66 milijona evrov. V proračunu so predvidena tudi sredstva za ureditev Industrijske cone Laze in pa ureditev kanjona Kokre. V obeh letih je predvideno zadolževanje do višine 12 milijonov evrov, s čimer bo porabljen zakonski kreditni potencial kranjske občine.