Stopajo na pot brez odpadkov

Po odločitvah občin Bled, Gorje in Radovljica, se za Zero waste pristop k zmanjševanju odpadkov odločajo tudi druge Gorenjske občine. Tako so občine, v katerih Komunala Kranj d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, ta teden stopile na pot do družbe brez odpadkov. Na uvodni delavnici Zero waste, ki so jo pripravili Ekologi brez meja, so postavili vsebinske in časovne okvirje za pridružitev mreži občin, ki so naziv Zero waste občina že pridobile. Predstavniki Mestne občine Kranj, občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko so se včeraj pridružili predstavitveni delavnici Zero waste. Predstavniki Ekologov brez meja, ki so del evropske mreže Zero Waste Europe, so predstavili program Zero Waste Slovenija. Spletni predstavitvi so se pridružili tudi člani različnih društev, javnih zavodov, tabornikov in predstavniki Komunale Kranj d.o.o., ki je bila tudi pobudnica srečanja.

 

Cilj vseh zavezanih v Zero waste projekte ni samo zmanjševanje količine odpadkov, povečevanje deleža ločenih frakcij in skrb za čisto okolje. Gre za poseg v spremembo kulture, spreminjanja vzorcev, prilagajanje lokalne zakonodaje in umeščanje novih pravil na področju trajnostnega razvoja občin.

Poleg informacij o prednostih implementacije strategije Zero waste v posamezno okolje, so udeleženci spletnega srečanja izvedeli veliko primerov dobrih praks kot so: učni bio vrtovi, ekološke delavnice o kompostiranju, uvedba pralnih plenic, igrala iz recikliranega materiala, izmenjevalnice oblačil, dogodki brez odpadkov, akcija pitje vode iz pipe, uporaba povratne in biorazgradljive embalaže, zero waste hoteli in kampi, brezembalažni avtomati za mila, čistila, kis, olje in še veliko primerov, ki so učinkovito zaživeli v našem prostoru. Že kar nekaj je bilo v teh občinah storjenega na področju ponovne uporabe, saj to dejavnost že od leta 2012 opravlja socialno podjetje Fundacije Vincenca Drakslerja. Poleg tega sta v Kranju tudi dve trgovini, kjer je določene izdelke možno kupovati brez embalaže.