Stop nasilju: Brezplačen seminar samoobrambe za ženske v Kranju

Slika: Pixabay

Na svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami, Kempo Arnis Federacija po več mestih v Sloveniji organizira brezplačne seminarje samoobrambe za ženske, so zapisali na strani MOK.

Dejstvo je, da je nasilje nad najbolj ranljivimi, to je otroci in ženskami, v naši družbi še kako prisotno in se vsakodnevno dogaja za štirimi stenami, daleč stran od oči javnosti.
S seminarjem bi radi opozorili na problematiko, hkrati pa puncam in ženskam dali jasno vedeti, da se lahko postavijo zase in naj se nikoli ne sprijaznijo s tem, da so žrtve.

Na seminarju boste lahko donirali prostovoljne prispevke, ki jih bo prejela Varna Hiša Gorenjske.

Kaj: Brezplačen seminar samoobrambe za ženske
Kdaj: v soboto, 25. novembra 2017, ob 16. uri
Kje: v prostorih X-GYM na Ljubljanski cesti 24c v Kranju


Nasilje nad ženskami je ena od najbolj razširjenih in skritih oblik kršitev človekovih pravic. Žaljivke, zmerjanje, vpitje, prelaganje krivde na žrtev, grožnje, klofutanje, pretepanje, brcanje, lasanje, posilstvo, spolno nadlegovanje, ekonomsko nasilje, prisilna prostitucija, trgovanje s človeškimi organi, so dobro poznane oblike nasilja nad ženskami.
Policijske statistike v Sloveniji dokazujejo, da so v 99% nasilja med odraslimi v družini žrtve ženske, povzročitelji pa moški.

Nasilje lahko razdelimo v štiri glavne skupine (vir: društvo DNK):

Psihično nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja nad ženskami in je vedno tudi spremljevalec fizičnega in spolnega nasilja.  V partnerskem odnosu se psihično nasilje ponavadi začne s posesivnostjo in nadzorom, to pa se izraža skozi manipulacijo in prevračanje dejstev. Temu sledijo žaljivke, zmerjanje, vpitje, prelaganje krivde na žrtev, grožnje.

Psihično nasilje pogosto napreduje v fizično nasilje takrat, ko je partner prepričan, da ga žrtev ne bo zapustila. Ena od značilnosti fizičnega nasilja, ki ga ženske doživljajo v družini je ta, da se fizično nasilje stopnjuje od klofute in odrivanja vse do brutalnega pretepanja, ki včasih povzroči celo smrt pretepene ženske. Dejanja, ki jih imenujemo fizično nasilje so med drugim: klofutanje, pretepanje, brcanje, boksanje, suvanje, lasanje, odrivanje, zaklepanje žrtve v stanovanje, metanje stvari v žrtev (kozarci, krožniki, posode,…), butanje z glavo ob zid, pretepanje s pasom, bičanje, napadi s strelnim orožjem, napadi s hladnim orožjem (nož, kij, kladivo), davljenje,ugašanje cigaret na telesu žrtve,….

Spolno nasilje so posilstvo, različne oblike spolne zlorabe, spolno nadlegovanje ipd. Spolno nasilje je vsako dejanje s spolno vsebino, s katerim se druga oseba ne strinja, oziroma se ob njem počuti slabo ali jo je strah. Prav tako je dejanje, ki je storjeno proti volji ženske, z izsiljevanjem, zlorabo moči, uporabo fizične sile ali z grožnjo. V partnerski oziroma zakonski zvezi ni nič drugače. Spolno nasilje je nesprejemljivo in kaznivo dejanje. Spolni odnos proti želji žene ali partnerke je posilstvo!

Ekonomsko nasilje je obvladovanje, nadziranje druge osebe s pomočjo sredstev za preživetje in je vsako siljenje v finančno odvisnost. Večina povzročiteljev nasilja v družini npr. nadzira družinske finance in ženski ne pusti razpolagati z denarjem. Povzročitelji se zavedajo, da jih bodo partnerke, če bodo od njih ekonomsko odvisne, težko zapustile.

Dejstva:

  • Nihče ne želi biti žrtev nasilja in da tudi nobena ženska zavestno ne izbere partnerja, ki je do nje nasilen.
  • Nasilje v partnerskem odnosu je dolgotrajen proces.
  • Strah, da nasilja ni več možno zaustaviti, sram, občutki krivde, neozaveščenost, ekonomska odvisnost in visoko vrednotenje podobe »popolne« družine oz. tradicionalne vloge ženske, so najpogostejši vzroki za prikrivanje nasilja.
  • Prav tako ženske pogosto ne odidejo iz nasilnega odnosa zato, ker se nimajo kam umakniti, te možnosti ne vidijo ali nimajo socialne mreže podpornih odnosov izven družine.
  • Nasilje poteka za zaprtimi vrati, po navadi več let. Zaprto okolje, kjer se dogaja in ohranjanje skrivnosti, povzročita osamitev.
  • Ženske krivdo za nasilje, ki ga doživljajo s strani partnerja, pogosto pripisujejo sebi. V svojih značilnostih ali vedenju vidijo razlog, da partner nad njimi izvaja nasilje.
  • Iz prakse je znano, da se v trenutku, ko se začne žrtev upirati nasilju, ko začne iskati pomoč, ali ko želi oditi, nasilje s strani partnerja pogosto še poveča.

Društvo za nenasilno komunikacijo predlaga, da žrtev čim prej poišče pomoč v obliki (svetovalnega) pogovora z osebo, ki je strokovno usposobljena za delo z žrtvami nasilja. Z njo se lahko pogovori o oblikah pomoči, ki bi bile za žrtve in njeno situacijo najprimernejše. Obstaja več oblik pomoči: telefonsko svetovanje, osebno svetovanje, skupine za samopomoč, krizni centri, varne hiše.

Če v vašo okolici poznate primer nasilja v družini, prenehajte samo poslušati, ukrepajte! Verjetno ste vi edino upanje za žensko, ki je žrtev nasilja.

Zakaj? Ker ste morda edini, ki veste za njeno trpljenje. Ker jo je strah, sram, počuti se krivo in ne vidi izhoda. Ker je prepričana, da z uporom tvega še večje nasilje in maščevanje storilca. Policija bo ukrepala, ampak potrebuje vašo pomoč. Pokličite 113 in prijavite nasilno dejanje.