S 15.7.2017 prične veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice (DN UO, št. 224/2017) s katerim so v Radovljici uvedli nov sistem pristopne kontrole za vhod in izhod v staro mestno jedro Radovljice.

Uporabnike novega sistema pristopne kontrole za vhod in izhod v staro mestno jedro Radovljice obveščajo, da z uveljavitvijo odloka opuščajo dosedanje daljinske upravljavce za aktiviranje potopnih stebričkov. Aktiviranje posameznega potopnega stebrička se bo po novem izvajalo s klicem na določeno telefonsko številko in sicer:

  • Stebriček 1: Cesta svobode – 051 612 537 – vhod in izhod
  • Stebriček 2: Linhartov trg – 051 612 407 – vhod in izhod
  • Stebriček 3: Trubarjeva cesta – 051 612 436 – izhod

Tako kot do sedaj se boste:

  • z vozilom ob vhodu ali izhodu iz starega mestnega jedra postavili pred stebriček,
  • nato boste poklicali telefonsko številko določenega potopnega stebrička in
  • po nekaj sekundah boste lahko vstopili.
  • Stebrički se bodo odzvali samo na telefonski klic iz telefona, ki je vnesen v uporabniški sistem.

Uporabnike prosijo, da naj zaradi lažjega in hitrega vstopanja/izstopanja, v svoj telefon vpišejo GSM številke posameznih stebričkov. Številke naj nato prenesejo v meni za hitro izbiranje v skladu z navodili za uporabo njihovega GSM telefona.

Sistem dovolilnic za vstop v staro mestno jedro in uporaba parkirišč za uporabnike, na za to določenih lokacijah, ostaja nespremenjen.

Kontaktne osebe:

  • Upravljavec sistema (klicati v primeru izpada električnega napajanja, izpad GSM omrežja enega od operaterjev, fizičnih poškodb stebričkov …).
  • Komunala Radovljica d.o.o.; [email protected]
  • Odgovorna oseba na občini: Tanja Markelj tel. 04 537 23 25; e-naslov: [email protected]

Prehodno obdobje sočasne rabe GSM številk in daljinskih oddajnikov velja do 15.9.2017.

Vir: občina Radovljica