Spremembe pri parkiranju v središču Kranja

Od ponedeljka, 18. maja 2020, dalje bo za parkiranje na Gregorčičevi ulici in delu Ceste Staneta Žagarja treba plačati parkirnino. Pridobiti bo mogoče tudi parkirne abonmaje, ki omogočajo neomejeni čas parkiranja, a bo njihovo število omejeno.

Parkirnina na Cesti Staneta Žagarja in Gregorčičevi ulici bo znašala 0,60 evra za uro parkiranja, zaračunavala pa se ne bo med 19. in 7. uro ter ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih. Parkirnino bodo uporabniki lahko poravnali z gotovino, s parkirno kartico Mestne občine Kranj (MOK), mobilnimi telefoni ali s plačilno-kreditnimi karticami, ki so navedene na parkomatu. Parkirne kartice MOK so naprodaj v sprejemni pisarni mestne občine, na kartomatu pred stavbo MOK in na Zavodu za turizem in kulturo (Turistično-informacijski center) na Glavnem trgu 2 v Kranju. Cena plačilne kartice, ki velja leto dni od prve uporabe na parkomatu, znaša osem evrov.
Parkirni abonmaji po prednostni listi
Na navedenih parkirnih mestih, ki so označena na grafiki (glej spodaj), bo možno pridobiti tudi parkirne abonmaje, a bo njihovo število omejeno. Parkirni abonma parkirnega mesta sicer ne bo zagotavljal, bo pa na parkirnih mestih na Cesti Staneta Žagarja in Gregorčičevi ulici omogočal neomejeni čas parkiranja.

Cena letnega parkirnega abonmaja je 400, mesečnega pa 40 evrov.
Komunala Kranj bo na podlagi prijav oblikovala prednostno listo, torej bo abonma pripadel tistemu, ki bo vlogo oddal prej.

Potrebni podatki
Vlogo za mesečni abonma lahko pošljete na elektronski naslov [email protected] (zaradi časovne evidence prijav) pri Komunali Kranj.
V vlogi za pridobitev mesečnega parkirnega abonmaja je treba navesti:
• podatke o lastniku avtomobila (ime in priimek, davčna številka, naslov, telefonska številka),
• dokazilo o lastništvu oziroma najemu avtomobila (obojestranska fotokopija prometnega dovoljenja oziroma najemne pogodbe, pooblastilo lastnika vozila).