Sprememba prehodov za pešce v centru Kranja

Zaradi rekonstrukcije mostu čez Savo nad Savskem otoku se v Kranju pojavljajo velike prometne obremenitve obvoznih cest.

Zlasti preobremenjena je Koroška cesta, ki predstavlja najbližji obvoz zaprte državne ceste, boljši pretok prometa pa zagotavljajo policisti in redarji z usmerjanjem motornih vozil v ključnih križiščih ter urejanjem skupinskega prehajanja pešcev preko prehodov na južnem delu Koroške ceste.

Za boljši pretok prometa po Koroški cesti v času rekonstrukcije mostu nad Savskim otokom bosta zato ukinjena dva (manj frekventna) prehoda za pešce, in sicer na vrhu Jelenovega klanca ter ob krožnem križišču Koroške in Bleiweisove ceste na južnem kraku.

Slika: PU Kranj

Sprememba naj bi predvidoma začela veljati danes, 19. oktobra 2018. Pešce bodo na spremembo in da prehoda na lokaciji, kjer so ga navajeni, začasno ni več, opozarjale tudi posebne table, ki bodo pešce usmerjale k najbližjemu »veljavnemu« cestnemu prehodu.