Sloveniji dobri obeti

Slika: Wikipedija

Sloveniji so od izbruhu pandemije Covid-19 v letu 2020 potrdile bonitetno oceno tri največje svetovne bonitetne agencije, in sicer S&P pri AA- (stabilni obeti) ter Fitch A (stabilni obeti). Bonitetna agencija Moody‘s pa je in 2. oktobra 2020 dvignila dolgoročno kreditno oceno Sloveniji z Baa1 na A3 s stabilnim izgledom. Tudi na podlagi teh ocen je Slovenija pridobila kredit z negativno obrestno mero, kar pomeni, da bomo morali vrniti manj denarja, kot smo ga dobili. To se v zgodovini obstoja samostojne Slovenije še ni zgodilo.

Navkljub gospodarski in zdravstveni krizi, ki ju je povzročila pandemija COVID-19 je ta teden agencija DBRS Morningstar potrdila bonitetno oceno Sloveniji ‘A (high)’ in stabilne obete. To je za Slovenijo ponovni dokaz, da naša država ostaja zaupanja vredna država, kljub težki situaciji zaradi pandemije. Agencija potrditev bonitetne ocene pripisuje zaupanja vrednemu okviru makroekonomske politike. Agencija sicer ugotavlja, da je pandemija skrčila gospodarstvo in poslabšala stanje javnih financ, vendar hkrati priznava, da ima Slovenija ob nastanku te krize zadostne zmogljivosti, da podpre gospodarstvo brez trajnejših negativnih posledic za njeno boniteto, saj je v to krizo vstopila z javnofinančnim presežkom.

Bonitetna moč slovenske države izhaja iz relativno bogatega gospodarstva z visoko dodano vrednostjo, učinkovitega upravljanja javnega dolga, premišljenega fiskalnega okvira in članstva v evropskih institucijah.

Agencija priznava, da je bila Slovenija v preteklosti ena izmed najhitrejših držav evro območja pri zniževanju javnofinančnega primanjkljaja in dolga. Poleg tega ima država stabilni institucionalni okvir. Agencija pričakuje ponovni gospodarski zagon v letošnjem letu na nivo pred krizo 2020, vendar pa bodo demografski trendi znatno vplivali na strukturo javnih izdatkov.