Slovenija na potresno območje poslala pomoč

Slika: Gregor Turnšek

Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko Mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo odzvala in je Hrvaški že posredovala pomoč. V obliki bivalnih kontejnerjev z razsvetljavo in ogrevanjem, zložljive postelje, spalne vreče, napihljive šotore in električne grelce.

Rdeči križ Slovenije je pri Hrvaškem Rdečem križu preveril potrebe glede materialne pomoči. Odgovorili so, da materialne pomoči  v obliki hrane, vode, oblačil in podobnega trenutno ne potrebujejo. Poleg tega bi problem predstavljal tudi sprejem take pomoči in skladiščenje, saj so skladiščne/logistične kapacitete porušene. Trenutna najučinkovitejša pomoč je zbiranje denarnih sredstev.

Zbiranje denarne pomoči poteka izključno preko humanitarnih organizacij, ki so v ta namen že objavile številke računov.

Pomoč oseb in pomoč v tehniki (npr. gradbeni stroji) zaenkrat tudi ni potrebna, zato svetujemo, da društva in posamezniki ne odhajajo na območje potresa.