Skrbijo za varnost

Slika: Občina Preddvor

V Preddvoru se zaključuje projekt ureditve prvega dela kolesarske in peš poti proti Beli. Pot bo namenjena predvsem pešcem in kolesarjem, ki bodo tako obšli nevarni cestni ovinek. Kot kaže, so jo pešci vzljubili že med samo gradnjo, saj jo že z veseljem uporabljajo. Ta poteka od bajerja v Novinah delno po obstoječi cesti do hiš na Belski cesti 54 in 54a, naprej po poljski poti in na robu gozda pri Zupancu do lokalne ceste proti Zgornji Beli. Projekt  je pripravil Biro Bizjak. Dela na terenu so se začela januarja, v tem tednu pa poteka asfaltiranje. Po pridobitvi soglasja s strani Direkcije za vode bodo postavili še lesen macesnov mostiček čez bajer. Občina Preddvor, katero bo investicija stala okoli 80.000 evrov, se zahvaljuje lastnikom zemljišč za sodelovanje in dano služnost, s čimer je bilo projekt moč izpeljati.  Občina bo še v tem letu nadaljevala z izgradnjo pločnika do Zgornje Bele ter zgradila nekaj vmesnih odsekov na Srednji Beli, ureditev kolesarske in peš poti od križišča proti Vili Belli pa bo predvidoma na vrsti drugo leto.