Skrb za prometno varnost naših najmlajših na poti v šolo

Novo šolsko leto je pred vrati in to je čas, ko se na naših cestah poveča število otrok.

Na današnji novinarski konferenci, ki jo je organizirala Mestna občina Kranj, so zato poudarili pomen skrbi za prometno varnost naših najmlajših.

Prav zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh je namreč ena ključnih nalog policije. Policisti sedaj že redno ob začetku vsakega šolskega leta izvajajo ustaljene aktivnosti in so navzoči ob šolah in šolskih poteh.

Posebna pozornost je namenjena tistim, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo vseh nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolskih poteh in v vsakdanjem prometu. Ostalim učencem pa pozornost namenjajo zato, ker se po dolgih počitnicah razigrani vračajo v šolske klopi in še niso pozorni na obnašanje v prometu.

Njihova dejanja v prometu se bodo preverjala v rednih in poostrenih nadzorih, kjer bo
poudarek predvsem na:

 • opremljenosti otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi (v nočnem času ali ob zmanjšani vidljivosti),
 • uporabi ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok,
 • tehnični brezhibnosti vozil,
 • na organiziranih prevozih otrok, hitrosti vožnje, parkiranju in na omogočanju prečkanja cest.

Ker se je v zadnjem obdobju močno povečalo predvsem število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, bodo povečanega nadzora deležni tudi otroci kolesarji
in mladoletniki, ki se v šolo ali iz nje vozijo s kolesi ali mopedi.

Od zadnjega šolskega leta veljajo tudi nekoliko spremenjena pravila, ki se
nanaša na udeležbo v prometu s kolesi in mopedi.

NOVOSTI:

 • Voznik na kolesu mora do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo na kolesu imeti pripeto ustrezno zaščitno kolesarsko čelado. Za primer neuporabe čelade je predpisana globa v višini 120 eurov, v prekrških otrok pa se ugotavlja odgovornost tistih, ki so dolžni skrbeti za otroka (starši, skrbniki itd.).
 • Čelada mora biti uporabljena tudi pri vožnji z mopedi do 25km/h, ki ga v
  prometu na določenih prometnih površinah sme voziti otrok od 12. leta starosti naprej, ki ima opravljen kolesarski izpit, ali oseba, ki je starejša od 14 let. Voznik mopeda ima lahko namesto motoristične čelade tudi kolesarsko čelado, ki mora biti pripeta in uporabljena pravilno.
  Voznik mopeda, mlajši od 16 let, ne sme prevažati potnika.

Z nadzori želijo preprečiti prometne nesreče in prekrške, ki so razlog za nesreče in jih v primerjavi z lanskim šolskim letom zmanjšati, z obveznostmi in priporočili glede varnosti otrok pa intenzivno seznanjamo tudi šole.

Statistični podatki za območje Policijske postaje Kranj v šolskem letu 2016/2017

V času od 1. septembra 2016 do 30. junija 2017 se je na območju Policijske postaje Kranj zgodilo 642 prometnih nesreč, kar je skoraj polovica vseh nesreč na Gorenjskem. Največ prometnih nesreč se je zgodilo na cestah v naseljih. V prometnih nesrečah je 212 oseb utrpelo lažje telesne poškodbe, 18 oseb hude telesne poškodbe, 4 osebe pa so izgubile življenje.

Največ prometnih nesreč se je zgodilo zaradi nepravilnega premika z vozilom (185), ki se večinoma zgodijo na parkirnih površinah, sledijo pa nesreče zaradi odvzemov prednosti (112), nepravilne strani vožnje oziroma smeri vožnje (100) in neprilagojene hitrosti vožnje (82).

Na poti v šolo in iz nje otroci niso bili udeleženi v prometnih nesrečah.

V ostalem času pa je prihajalo do prometnih nesreč otrok in mladoletnikov, največkrat takrat, ko so bili v prometu udeleženi kot kolesarji in mopedisti. V teh prometnih nesrečah je 20 otrok in mladoletnikov utrpelo lažje telesne poškodbe, 3je otroci so bili huje poškodovani.

Pomembna opozorila otrokom so:

– cesto naj prečkajo na prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju za pešce v primeru semaforiziranih prehodov;
– na svoji poti naj izbirajo označene ali semaforizirane prehode za pešce, nadhode oziroma podhode;
– pred prečkanjem ceste naj se prepričajo, da imajo prosto pot (pogled levo, desno in še enkrat levo);
– pravilna hoja po pločniku ali ob robu ceste, če pločnika ni;
– naj ne stopaj nenadoma na cesto in se ne igrajo na pločniku;
– opremljeni naj bodo s kresničko;
– za vožnjo s kolesom naj uporabljajo kolesarsko stezo;
– vozijo naj se počasi in previdno, s kolesarskim izpitom in opremljeni;
– naj uporabljaj kolesarsko čelado;
– med vožnjo z vozilom naj bodo pripeti z ustreznim zadrževalnim sistemom.

Na vas starših je, da otroke naučite:

– pomena barv na semaforju;
– osnovnih prometnih pravil;
– seznanite jih z nevarnostmi na šolski poti in preverjajte  oziroma preizkušajte njihovo znanje.

Voznike pa policisti pozivajo, naj:

– odstopijo prednost pešcem in predvsem otrokom, da bodo lahko varno prečkali cesto;
– na šolskih poteh naj vozijo posebej previdno, počasneje in na zadostni varnostni razdalji;
– parkirajo naj pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko, ne samo ovirajo, temveč tudi ogrožajo otroke;
– izogibajo naj se rabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost stran od ceste in dogajanja v prometu.

 • Otroci naj v avto vstopajo in izstopajo na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa, mlajšega otroka naj starši iz vozila vzamejo sami in naj jim bodo predvsem dober in varen zgled, ki velikokrat zataji pri prečkanju cest in uporabi varnostnih pasov.

Na udeležbo otrok v prometu bodo policisti voznike, ki bodo na območjih šol in vrtcev
kršili prometna pravila, dodatno opozarjali tudi s preventivnim letakom, ki je v prilogi.

V aktivnostih bodo policisti sodelovali tudi z mestnimi redarstvi.

Vir: PU Kranj