Škofjeloške vode primerne za kopanje

Slika: Občina Škofja Loka

Občina Škofja Loka vsako leto naroči strokovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na standardnih oziroma referenčnih lokacijah. Tudi letos je strokovno analizo izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolij Kranj, in sicer na lokacijah Selška Sora – Podlubnik ter Poljanska Sora – Visoko in kopališče Puštal. Vzorci kopalnih voda v Občini Škofja Loka na začetku letošnje kopalne sezone so skladni s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oz. kopalnih območjih. Ocenjevali so mikrobiološke parametre in za vse tri odvzete vzorce površinskih kopalnih voda na zgoraj navedenih lokacijah ugotovil, da so skladni s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oz. kopalnih območjih, ki jih je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje ter da so vode primerne za kopanje.