Širijo območje plačljivega parkiranja

V Mestni občini Kranj širijo območje, za katero velja plačilo parkirnine. Tako se bo s 1. septembrom 2021 na nekaterih ulicah v središču mesta spremenil parkirni režim. Na Nazorjevi ulici bo ob delavnikih parkiranje plačljivo, na Zoisovi ulici 2 in Cesti Staneti Žagarja 19 pa bo veljal režim kratkotrajnega parkiranja. Območje plačljivega parkiranja po ceni 0,60 evra/uro ob delavnikih bo po novem veljalo tudi na parkirišču med večstanovanjskimi stavbami na Nazorjevi ulici 6, 8 in 10, in sicer ob delavnikih med 7. in 19. uro, medtem ko bo ob koncih tedna in praznikih parkiranje še naprej neomejeno. To za imetnike parkirnih dovolilnic in parkirnih abonmajev velja tudi ob delavnikih, saj so upravičeni do neomejenega in brezplačnega parkiranja na tem območju. Do spremembe pa prihaja tudi na Nazorjevi ulici 12, kjer bo odslej območje kratkotrajnega parkiranja, tako imenovana modra cona. Tak režim bo veljal ob delavnikih med 7. in 19. uro, ob koncih tedna in praznikih pa bo parkiranje še naprej neomejeno, prav tako ga bodo neomejeno in brezplačno lahko uporabljali imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki abonmajev.

Ker gre za območje z dopustnim kratkotrajnim parkiranjem, mora voznik obvezno označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden. V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Le pri pravilni označitvi bodo medobčinski redarji lahko ugotovili, da je parkiranje v skladu s pravili. V nasprotnem lahko skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa vozniku izrečejo globo v višini 40 evrov. Parkiranje ob koncih tedna in praznikih pa bo še naprej neomejeno in brezplačno.