Sanirali so brižino nad naseljem

Slika: www.gov.si/ Gregor Ivnik

V Železnikih so pred kratkim končali sanacijo brežine nad naseljem Na plavžu, kjer so se soočali s proženjem kamnitega materiala. Vrednost celotne investicije je znašala 657 tisoč evrov, od tega je 533 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor, razliko pa je zagotovila občina Železniki. Izvedeni so bili nujni zavarovalni ukrepi prve prioritete, kar predstavlja približno polovico vseh načrtovanih ukrepov. Z izvedbo ukrepov se je zagotovilo osnovno varovanje najbolj ogroženih hiš Na Plavžu, zgradili so od štiri do pet metrov visoke podajno-lovilne ograje v skupni dolžini 414 metrov. Ministrstvo za okolje in prostor je sredstva zagotovilo v okviru Programa nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal srednjega in manjšega obsega za leti 2020 in 2021.