S spremembo zakona do brezplačnega vrtca

Slika: Pixabay.com

Z novelo zakona o vrtcih, ki so jo soglasno sprejeli poslanci Državnega zbora RS, se ponovno uvaja brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim vključen v vrtec, za tretjega in nadaljnje pa je brezplačen tudi brez pogoja hkratne vključenosti. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, so plačila za mlajše otroke oproščeni. Oprostitev plačila je bila že uveljavljena v letu 2008 v času vlade Janeza Janše, vendar je bila v letu 2012 začasno umaknjena zaradi gospodarske krize in recesije, ki je sledila. Kljub temu, da smo se leta 2014 izkopali iz recesije in vsako leto beležili višjo gospodarsko rast, pa nikoli do sedaj ni bilo politične volje za prekinitev proti kriznega ukrepa in ponovno uvedbo brezplačnega vrtca. Ukrep je v letih od 2008 dalje prinesel veliko vključenost otrok v vrtce, hkrati se je zaradi tega povečala tudi rodnost v Sloveniji, kar je močno izboljšalo demografsko sliko. Sprememba bo veljala od 1. septembra 2021 dalje.