S pomočjo prostovoljcev nad invazivne rastline

Slika: MO Kranj

Invazivne tujerodne rastline se vedno bolj širijo v naravo in izpodrivajo domorodne vrste. Vse več jih je tudi pri nas. S svojim razraščanjem spreminjajo podobo krajine, preprečujejo dostop do vode, povzročajo gospodarsko škodo, nekatere, kot je ambrozija, pa so tudi škodljive za zdravje. Da bi zmanjšali njihove negativne vplive, jih je treba odstranjevati. Med najbolj pogostimi invazivnimi rastlinami pri nas sta kanadska zlata rozga in enoletna suholetnica.

Obe izvirata iz Severne Amerike, v Evropo pa so ju pripeljali kot okrasni rastlini. Postopoma sta pobegnili z vrtov in parkov, saj se zlahka širita z lahkimi semeni, ki jih raznaša veter. Na travnikih, gozdnih robovih in drugih svetlih površinah prerasteta vse drugo rastlinje in čez nekaj let na njunih rastiščih ne raste nič drugega kot ena od teh dveh vrst. Zlata rozga je sicer medovita rastlina in priljubljena med čebelarji, a njeni negativni vplivi so veliko večji od koristi, zato je tudi njeno omejevanje nujno. Če se ti dve rastlini pojavita v vašem okolju, jih je potrebno odstraniti že pred cvetenjem, če pa to fazo zamudimo, je treba cvetoče rastline odpeljati v industrijsko kompostiranje ali jih sežgati. Ker sta obe večletnici, je treba pri odstranjevanju izkopati tudi čim več podzemnih delov, zaradi semen, ki so že v zemlji, pa je treba odstranjevanje ponavljati več let zapored.

Tudi na Gorenjskem je precej območij, kjer se te rastline razraščajo. Eno od takih območij so Bobovška jezerca. Zaradi preprečitve širjenja bo Zavod za varstvo narave, Območna enota Kranj v sodelovanju z Mestno občino Kranj v torek, 10. avgusta med 17. in 19. uro v naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev na Bobovku izvedel akcijo, v kateri bodo skupaj s prostovoljci odstranjevali najpogostejši invazivni vrsti.