Čas za prijavo za subvencionirano bivanje v študentskih domovih se izteka – prošnjo za sprejem oziroma za podaljšanje bivanja v Študentskem domu Ljubljana je potrebno oddati do 16. avgusta. Pristojni opozarjajo, da z oddajo prošnje ne čakajte do zadnjega dne, da ne bi prišlo do neljubih zamud.

Tudi za bivanje v Dijaškem in študentskem domu  Kranj, prošnjo za subvencionirano bivanje ali podaljšanje bivanja v študijskem letu 2017/18 pošljete do 16. 8. 2017 na naslov študentskih pisarn v Ljubljani.

Z letom 2017 v DŠD Kranj nimajo več študentske pisarne, zato se vse prošnje pošiljajo na naslov Visokošolskega središča v Ljubljani.

Celoten razpis najdete tukaj.

Razpis je objavljen na spletni strani Študentskega doma Ljubljana v rubriki bivanje razpisi, na povezavi.

Prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  .

Za dodatne informacije so vam na voljo na:

Naslov Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo Vloge za študentske domove se oddajo oziramo pošiljajo na naslov Pisarne za študentske domove:

1. po pošti:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p. 99
1001 Ljubljana

2. osebno na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
1000 Ljubljana

Letošnjo novost pri nudenju tehnične in vsebinske pomoči študentom:

  • Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom
  • vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge.
  • Enotni kontakti center:

Vzorec soglasja (doc) pisarni za študentske domove, da pridobi podatke o dohodkih družinskega člana od FURS lahko najdete na http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje.

Vir: Gov.si