Risinja Aida ima naraščaj

Slika: Mateja Mohorič/Občina Bohinj

Konec aprila so v okviru projekta LIFE Lynx na Gorenjsko preselili pet risov iz Romunije in Slovaške, sedaj pa so dobili dokaz o prvi reprodukciji. Pohodnici z Gorenjske sta na območju Jelovice videli tri risje mladiče in njihovo mamo Aido, ki je bila preseljena iz Romunije. Posneli sta fotografije ljubkih mladičev in njihove mame. Strokovnjaki projekta LIFE Lynx so potrdili, da se je risinja Aida takrat zadrževala na tem območju. Glede na podatke iz njene telemetrične ovratnice so mladiči stari dober mesec dni.

 

Najprej sva mislili, da gre za mlade lisice, ampak hitro sva ugotovili, da so risji mladiči. Presenečenje je bilo še toliko večje, ko sva videli še njihovo mamo, ki je mlade rise prenesla na varno. Dogajanje sva opazovali iz varne razdalje, da risov ne bi preveč vznemirjali,” sta svoje vtise za spletno stran Občine Bohinj delili Mateja Mohorič in Petra Lorber.

Srečanja z risi v naravi, še posebej z mladiči, so zelo redka. Ob srečanju je pomembno, da živali ne vznemirjamo, saj so prvi meseci po skotitvi ključni za preživetje mladičev. V tem času risi svoje mladiče pogosto prestavljajo med več različnimi brlogi, saj s tem zmanjšajo možnost, da bi jih prek njihovega vonja  zaznali potencialni plenilci. Vsi mladiči v naravi ne preživijo do odrasle dobe, saj je v prvem letu starosti njihova smrtnost okoli 50 %. Preživetje mladih risov bodo spremljali v okviru projekta LIFE Lynx tudi s pomočjo monitoringa s fotopastmi.