Rdeč karton pobudnici nove občine Golnik

Slika: FB MO Kranj

Svetniki Mestne občine Kranj so se na včerajšnji, 5. izredni seji seznanili in po razpravi podali negativno mnenje predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga 30. septembra 2021 v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije vložila Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč.

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je na seji uvodoma povedal, da podpira demokracijo in pravico ljudi, da se o temeljnih življenjskih vprašanjih, kje in kako bodo živeli, odločijo sami. Izpostavil pa je nekaj ključnih posledic, če bi prišlo do nastanka nove občine. Tam bi bili zaradi razpršene poselitve računi občanov za komunalo višji, tako kot so višji v sosednji občinah s podobnim tipom poselitve. Strnjena naseljena območja zaradi koncentrirane poselitve tako znižujejo cene vode, kanalizacije in odvoza odpadkov občanom Golnika, Trstenika, Kokrice, Tenetiš, Gorič, Predoselj in Britofa.

Poleg tega je, kot je povedal župan, ključno vedeti, da nova občina ne pomeni le prihodkov, temveč tudi odhodke, zadolžitve in obveznosti, ki so lahko tudi višji od prihodkov. Pobudniki za odcepitev dela MOK v številkah ovrednotijo pričakovane prihodke, glede odhodkov pa konkretnih številk ni. Prav tako ni obveznosti, ki nastanejo ob delitveni bilanci. Poudaril je, da je Mestna občina Kranj v tem mandatu prav na območju teh sedmih krajevnih skupnosti izvedla oziroma so v izvajanju zelo obsežne investicije in bo po izračunih tam realizirano za okoli 26,6 milijona evrov investicij, največ za projekt GORKI2, prometnice, komunalno infrastrukturo, ceste, kolesarske poti in energetske sanacije.

Župan je predstavil vsebino petih sklepov za ohranitev enotne Mestne občine Kranj, svetniki pa so soglasno sprejeli sklepe in s tem potrdili nasprotovanje razdelitvi Mestne občine Kranj.