Razvili prepoznavno blagovno znamko

Slika: www.babicaindedek.si

Razvojna agencija Sora je objavila javno povabilo za vključitev novih ponudnikov in izdelkov v blagovno znamko »Babica in Dedek, naravni izdelki iz Škofjeloških hribov«, ki predstavlja dodatno razpoznavnost kakovostnih izdelkov s Škofjeloškega. V blagovni znamki »Babica in Dedek« je vključenih že 50 ponudnikov s prek 500 izdelki.

 

»V blagovno znamko se lahko vključijo kakovostni prehrambni (pekovski, sadni, mlečni, mesni, zelenjavni …), zeliščni izdelki, moka in mlevski izdelki ter izdelki domače in umetnostne obrti,« pojasnjujejo v Razvojni agenciji Sora.

Vsem, ki so vključeni v blagovno znamko nudijo pomoč pri promociji in trženju izdelkov blagovne znamke, možnost uporabe embalaže, logotipa in promocijskih materialov, brezplačna izobraževanja ter svetovanje.

Skupni osnovni pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, so:

  • visoka kakovost izdelka, ki se odraža z visokimi ocenami na senzoričnih ocenjevanjih,
  • proizvodi morajo biti pridelani ali izdelani na območju občin Gorenja vas – Poljane, Žiri, Železniki in Škofja Loka,
  • osnovna surovina in tudi izdelki morajo biti pridelani ali izdelani na tradicionalen in ekološki način, razen če je izdelek možno šteti kot tradicionalen, ki že v preteklosti ni bil vezan na surovino s tega območja (surovina se lahko dokupi, a le na tem območju),
  • pri izdelkih, ki izhajajo iz ekološke pridelave, se lahko 30 % surovin dokupi od drugod,
  • postopek predelave izdelka lahko poteka tudi na drugem območju, če surovina izhaja iz lokalnega območja,
  • za prodajo izdelkov morajo biti izpolnjeni vsi sanitarni in drugi predpisi, potrebni za trženje izdelkov.