Razpis za štipendije

Slika: Pixabay.com
V Sloveniji imamo kar nekaj deficitarnih poklicev, to so tisti poklici, za katere je bistveno več potreb na trgu dela kot je dejansko za ta poklic usposobljenega kadra. Primanjkljaj tega kadra delodajalci skušajo nadomestiti z delovno silo iz tujine. Da bi za te poklice usposobili čim več domačega kadra, je Vlada RS preko Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS objavila razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022.
Ravno v tem času se mladi odločajo o izbiri svojega poklica in morda bo k odločitvi za katerega od deficitarnih poklicev spodbudilo dejstvo, da teh poklicev na trgu dela primanjkuje in je po končanem izobraževanju možnosti za zaposlitev veliko, prav tako pa lahko za celotno obdobje izobraževanja pridobijo štipendijo.
Če želite postati kamnosek, pek, slaščičar, mesar, gozdar, elektrikar,…. ste vabljeni k oddaji vloge za pridobitev štipendije. Dodeljenih bo 1000 štipendij, v mesečni višini 102,40 EUR.