Razpis za razvoj kmetijstva in podeželja

Slika: Pixabay.com

Občina Radovljica bo v januarju drugo leto zapored objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, ki se dodajajo neposredno v gnojevko in ne kot dodatek krmi. Uporaba preparata ima pozitiven vpliv na okolje, saj zmanjšuje emisije smradu. Na voljo je 10 tisoč evrov, podrobnosti sofinanciranja pa bodo opredeljene v razpisu. Občina na razpisu pričakuje večji odziv kot letos, ko je bil razpis objavljen prvič in vsi kmetje kljub objavam v medijih in informativnemu dnevu niso bili seznanjeni z možnostjo pridobitve sredstev za nakup dodatkov za zorenje gnojevke. Sofinanciranje je bilo odobreno 13 vlagateljem v skupni višini 6.900 evrov. Tokrat bo za dodatno obveščanje poskrbela tudi kmetijska svetovalna služba.                                                                    V začetku februarja prihodnje leto bo objavljen še razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini. V preteklih letih je bilo v ta namen zagotovljenih 40 tisoč evrov, in sicer za sofinanciranje investicij za delo v gozdu, nakup kmetijskih strojev in opreme za primarno kmetijsko dejavnost, investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter dejavnosti kmetijskih društev. Interes za sredstva je vsako leto izredno velik, saj so bila na dosedanjih razpisih razdeljena v celoti. Zato bo v letih 2021 in 2022 na razpisih na voljo po 50 tisoč evrov; namenska sredstva so zagotovljena v sprejetih proračunih. O namenih porabe bo v januarju odločil odbor občinskega sveta za kmetijstvo.