Ob občinskem prazniku, 11. decembru 2023, bo Občina Radovljica nagradila izjemno uspešne študente visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7), ki so v študijskem letu 2022/2023 zaključili študij in opravili diplomo z odliko. To pomeni, da so dosegli skupno oceno vseh izpitov zadnjega, v celoti zaključenega letnika, vključno z diplomo, najmanj 9,50. 

Pogoji:
Na razpis se lahko javijo študenti, ki so v študijskem letu 2022/23 zaključili študij, imajo stalno prebivališče v občini Radovljica, so državljani Republike Slovenije in ob zaključku študija niso dopolnili 27 let.
Prijava: 
Prijava se odda na obrazcu, ki je priložen objavi razpisa na občinskih spletnih straneh www.radovljica.si, »Vloga za priznanje in nagrado Občine Radovljica odličnim študentom v študijskem letu 2022/2023«.  
Študent mora priložiti: 
– potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano skupno oceno vseh izpitov zadnjega, v celoti zaključenega letnika, potrjeno od visokošolske organizacije oz. fakultete visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7),
– fotokopijo diplome oz. potrdila o opravljeni diplomi, na katerem je razvidna dosežena ocena, ali
– potrdilo o zaključku študija (v primeru, če študij nima diplomske oz. magistrske naloge).
Nagrada:
Študent, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, bo prejel priznanje in denarno nagrado v višini 400 eur neto.
Predložitev vlog:
Kandidati morajo predložiti pisne vloge z zgoraj navedeno dokumentacijo do srede, 29.11.2023, zaradi svečane podelitve ob občinskem prazniku, ki bo v ponedeljek,  11. decembra 2023, in sicer na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom »Priznanje in nagrada Občine Radovljica odličnim študentom v študijskem letu 2022/2023«.
Dodatne informacije: [email protected] , Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38.
Spletno uredništvo
Vir: Občina Radovljica