Radovljica še naprej branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so Občini Radovljica za nadaljnja tri leta podaljšale naziv Branju prijazna občina za posvečanje posebne pozornosti knjigi, bralni pismenosti in kulturi. Občina Radovljica je naziv prejela v letu 2017, ko je bil projekt Branju prijazna občina tudi uveden. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi rezultate na tem področju.

Kot so zapisali v Združenju splošnih knjižnic, so občine pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. V času epidemije prav branje in dostopnost do fizičnih in spletnih gradiv omogoča državljanom, da krepijo svoje duh, bolj kakovostno preživljajo čas, ko je onemogočeno prosto gibanje, prav tako pa so lahko s pomočjo branja nadaljevali izobraževalne procese na daljavo. Knjižnice, kulturne in druge institucije v posameznih lokalnih skupnostih so se v tem času izkazale še za posebej pomembne. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal ravno z namenom, da občine spodbudi k aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Občine v svoji vlogi izkazujejo odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe in predstavljajo tudi vse ostale dejavnosti lokalne skupnosti na področju branja.