Pustimo trate cveteti

Letos je pozeba uničila večino cvetja sadnega drevja. Glavni vir hrane za čebele spomladi bodo cvetlice na travnikih, na javnih površinah in tudi zelenicah okrog hiš. Zato je priporočljivo, da zelenice kosite čim kasneje. Del zelenice, po katerem ne hodite, lahko pustite, da cveti in bo tako hrana za čebele. Še posebej je pomemben regrat, ki izdatno medi. Letos bo štel vsak regratov cvet, zato pustite, da regrat odcveti in potem pokosite zelenico. Čebele in čebelarji vam bodo hvaležni.

Tako so se tudi v Mestni občini Kranj dogovorili s Komunalo Kranj, da bo začela s košnjo šele od 10. maja dalje. V Kranju je sicer za čebele dobro poskrbljeno, zlasti z zasaditvami medovitih enoletnih rastlin, trajnic in novih dreves. Letos prvič bodo za čebeljo pašo namenili tudi dva travnika, dodatno zasajena s travniškimi cvetlicami, pokosili pa ju bodo le dvakrat v celem letu. Eden se nahaja ob makadamski poti v kanjon Kokre na Hujah, drugi pred objektom na Valjavčevi ulici, nasproti Zavarovalnice Triglav.