Prva zbirna mesta za odpadno olje so že postavili

Slika: Komunala Kranj

Že en sam liter olja, ki ga zlijemo v straniščno školjko ali odtok, lahko onesnaži več tisoč litrov pitne vode. Komunala Kranj zato svetuje, da olje po kuhanju, ko se ohladi, odlijete v namensko posodo ali precedite skozi cedilo v plastično ali stekleno embalažo in jo, ko se napolni, odnesete v najbližji zbirni center za odpadke oziroma vsebino zlijete v ulične zbiralnice odpadnega olja.

Odpadno rastlinsko jedilno olje je namreč kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov in ga je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo ali greznice.

Komunala Kranj ima v načrtu urejanja ekoloških otokov tudi nameščanje uličnih zbiralnic odpadnega jedilnega olja. Prve zbiralnice so že postavljene in se nahajajo na Mlaki pri Kranju, v Naklem in na Jezerskem ob vkopanih zbiralnih posodah novih ekoloških otokov. V načrtu pa so še postavitve v Občinah Preddvor in Šenčur.

Uporabniki v okolici novo nameščenih zbiralnic odpadnega jedilnega olja so že prejeli 2,2 litrske namenske posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki bodo v pomoč pri ločevanju in zbiranju. Na področju Jezerskega in Mlake pri Kranju je Komunala Kranj razdelila že preko 700 zbiralnih posod.