Prva nagrada gre na Gorenjsko

Slika: Komunala Kranj

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije skupaj s partnerji je danes v KrŠtacuni v Kranju, ki je v lasti Fundacije Vincenca Drakslerja so.p., podelila nagrado za Družbeno odgovorne sinergije. V kategoriji malih in srednje velikih organizacij sta letošnjo nagrado prejeli Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Drakslerja za projekt »Z roko v roki«.

 

Na podelitvi so nagrado za Komunalo Kranj in Fundacijo Vincenca Drakslerja pospremili z obrazložitvijo: »Gre za celovito, dolgoročno in produktivno sodelovanje na različnih projektih in dogodkih, kot so Štacuna Zarica, Izmenjevalnica oblačil, projekt Sveče lahko gorijo tudi drugače, kolesom sreče, internimi ekološkimi otoki in drugimi projekti, kjer so osnova materiali iz ponovne rabe. Ocenjevalci so v projektu prepoznali iskrenost, tesno sodelovanje, izmenjavo znanj na obeh straneh ter koristi za oba partnerja in skupnost, v kateri delujeta.«

Projekt je povzetek partnerstva, saj kranjska komunala skupaj s Fundacijo razvija projekte za podporo vključenim v socialne programe, hkrati pa uresničuje svojo vizijo in poslanstvo. Sinergija med podjetjema prinaša okoljske koristi za lokalno skupnost in širše, saj redno sodelujejo pri izvedbi različnih delavnic, svetovanj, pri organizaciji dogodkov, povezani pa so tudi preko Štacune Zarica, ki se nahaja na Zbirnem centru Komunale Kranj na Zarici.  Družbene koristi vseh projektov so skrb za čisto okolje in za dvig okoljske kulture ter zadovoljstva občanov in zaposlenih. Komunala Kranj je skupaj s Fundacijo predstavila koncept sodelovanja s posebnim poudarkom na inovacijah z namenom rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj.