Prostofer tudi na Bledu

Slike: obcina jesenice

Občina Bled postaja del projekta Prostofer. V okviru sredstev za projekt LAS  – Gorenjska košarica za operacijo »Medgeneracijski centri« (program EKSRP- Evropski sklad za razvoj podeželja) je bilo za nabavo električnega vozila zagotovljenih 36.000 evrov. Znesek sofinanciranja iz evropskih sredstev znaša dobrih 20.000 evrov.

Od ponedeljka, 12. oktobra, bo občanom in občankam Bleda na voljo storitev brezplačnega prevoza za starejše Prostofer.  Prevoz si lahko uporabniki rezervirajo že od ponedeljka, 5.oktobra, na telefonski številki 080 10 10.

Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov. Številni starejši imajo težave s prevozi, še posebej, če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.