Promet: Krožišče Primskovo in dela na gorenjski avtocesti

vir:kranj.si

Na Gorenjskem sta v teku dva večja prometna projekta. V Kranju se zaključuje gradnja novega krožišča, na gorenjski avtocesti pa že potekajo pripravljalna dela za 10-kilometrsko preplastitev vozišča med priključkoma Kranj vzhod in Brezje ter za sanacijo viaduktov Podmežakla 1 in 2 od Lipc proti Hrušici. Več o tem, kako bo potekal promet ob odprtju krožišča in na avtocesti v času del, sta danes v izjavi za javnost podala Simon Sušanj iz
Policijske uprave Kranj in Milomir Dejanovič, vodja Darsove izpostave v Podtaboru.

Krožišče na Primskovem s spremenjeno prometno ureditvijo

Na Primskovem v Kranju se zaključuje gradnja novega krožišča, ki predstavlja enega najbolj obremenjenih cestnih odsekov v občini. Gre za odsek z vsakodnevnimi nekajkilometrskimi popoldanskimi zastoji.

V primerjavi s prejšnjim krožiščem se bistveno spreminja prometna ureditev, ki bo vsaj na začetku zahtevala nekaj več zbranosti pri voznikih in kar je najbolj pomembno, pravočasno razvrstitev na pravi prometni pas, po katerem bodo prevozili krožišče. Menjave prometnih pasov znotraj krožišča namreč ne bodo možne in na tem tipu krožišča tudi niso dovoljene. Prve dni uporabe krožišča bo zato treba biti bolj previden tudi zaradi voznikov, ki krožišč niso vajeni in možnih voženj preko robnikov.

Novosti so:

 • Pred vstopom na krožišče se bo moral voznik pravočasno razvrstiti na tisti prometni pas, po katerem bo prevozil krožišče.
 • Iz vsake smeri vožnje v krožišče vodita dva prometna pasova. Za primer. Če se bo voznik pripeljal iz smeri Škofja Loke, se bo lahko razvrstil na levi ali desni pas. Desni pas ga bo vodil na tako imenovan »turbo izvoz« in bo lahko zavil samo proti Šenčurju, na levem pasu pa se bo lahko izključil proti Kranju, Škofja Loki ali Šenčurju.
 • Če se bo voznik razvrstil na nepravilen pas, naj nadaljuje z vožnjo, se pravilno izključi iz krožišča in normalno odpelje do naslednjega križišča ali primernega varnega mesta ter tam vozilo obrne in se potem vrne nazaj proti krožišču.
 • Krožišče vključuje t.i. »turbo izvoze«, in sicer gre za desna prometna pasova iz smeri Škofje Loke proti Šenčurju in iz smeri Preddvora proti Kranju. Na tem pasu voznik ne more zaviti nikamor drugam.
 • Vozniki, ki prihajajo iz smeri Preddvora, na krožišču ne bodo mogli zaviti nazaj proti Preddvoru. Enako velja tudi za smer iz Škofje Loke.
  – Vozniki ne bodo mogli voziti v krogu.

Prepovedi:

 • Menjave prometnih pasov znotraj krožišča niso dovoljene, prometni pasovi pa bodo fizično ločeni z nizkimi betonskimi elementi oziroma robniki.
 • Vožnja čez robnike ni dovoljena.
 • Na dveh mestih je prepovedano zaviti na notranji pas. Vozniki morajo slediti cesti in poteku prometa.

Obveznosti:

 • Prednost ima tisti, ki je že na krožišču. Voznik, ki se vključuje na krožišče mora torej spustiti mimo vse, ki se že vozijo po njem.
 • Izključitev iz krožišča naj vozniki nakažejo s smerniki.

Razlaga poteka prometa na krožišču:

Uporabljena je grafična podlaga, ki so jo pripravili na časopisu Dnevnik.

Preden pa bo krožišče dejansko v funkciji bo predvidoma ta vikend med 31. 8. in 1. 9. 2019 na tem kraju še popolna zapora prometa, ki bo neprekinjeno trajala dva dni.

Dela na gorenjski avtocesti

Potekajo  pripravljalna dela za preplastitev 9 km smernega vozišča gorenjske avtoceste proti Karavankam med priključkoma Kranj vzhod in Brezje. Obnovljeni bodo tudi izvoz z avtoceste in uvoz nanjo (iz smeri Ljubljane proti Karavankam) na priključkih Kranj zahod in Naklo ter štirje kraki razcepa Podtabor.

 • Ta teden so že začeli  postavljati ločilna betonska varnostna ograja.
 • Do zaključka postavitve bo v nočnem času promet potekal po odstavnem pasu, podnevi pa po dveh zoženih pasovih (vozni in odstavni pas).

Sicer pa bo promet med obnovitvenimi deli, predvidoma najpozneje od ponedeljka, 2. septembra, dalje urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje po sistemu 2 + 1 + 1. To pomeni, da bo v smeri Jesenic levi pas urejen po drugi polovici avtoceste in bo od drugih dveh (v smeri Ljubljane) ločen z nizko betonsko varnostno ograjo, en pas pa bo urejen ob gradbišču, torej po desni polovici avtoceste oz. po smernem vozišču proti Jesenicam.

Pomembno bo spremljati prometno signalizacijo in se pravočasno razvrstiti na pravilni prometni pas, ker ga potem ne bo več mogoče menjati. Kdor bo zapeljal mimo priključka Kranj zahod po levem pasu, se z avtoceste ne bo mogel izključiti vse do priključka Brezje, kar je okoli 14 kilometrov od vstopa v delovno zaporo.

Zaradi obnove bodo potrebne tudi popolne zapore priključka Kranj zahod v smeri Karavank, in sicer predvidoma med 9. in 30. septembrom in v isti smeri tudi priključka Naklo, predvidoma med 1. in 7. oktobrom. Na razcepu Podtabor pa so predvidene večinoma delne zapore in občasno nekajdnevne popolne zapore posameznega uvoznega ali izvoznega kraka. Ob zaprtju priključka Kranj zahod bo obvoz za tovorna vozila urejen preko priključka Naklo.

Pogodbeni izvajalec del je Gorenjska gradbena družba d.d., rok izvedbe del je 70 dni od uvedbe izvajalca v delo, pogodbena vrednost del znaša 5.752.339,02 evra (brez DDV).

Istočasno so se že začela tudi pripravljalna dela za potrebe sanacije viaduktov Podmežakla 1 in 2 na avtocestnem odseku med priključkoma Lipce in Hrušica v obeh smereh. Po pripravljalnih delih bodo stekla gradbena dela na smernem vozišču avtoceste proti Karavankam. Promet bo med obnovitvenimi deli urejen po drugi polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Pogodbeni izvajalec del je Gorenjska gradbena družba d.d., rok izvedbe del je 67 dni od uvedbe izvajalca v delo, pogodbena vrednost del znaša 1.091.656,05 evra (brez DDV).

Da bo promet bolj tekoč, policisti pozivajo voznike k strpnosti in potrpežljivosti, da bo promet bolj tekoč pa k upoštevanju prometnih pravil, da bo čim manj nesreč. Vsaka nesreča namreč vedno za določen čas ohromi promet, vsi pa vemo, da odstranitev posledic nesreče in to, da promet potem ponovno steče, vzame kar nekaj časa tudi če so policisti zelo hitri. Zato je zelo pomembno, da do nesreč na teh delih ne prihaja in da udeleženci
dosledno upoštevajo prometna pravila.

Do zaključka del na avtocesti se pričakuje tudi bolj zgoščen promet na vzporednih cestah. Zato previdno.

Policisti in delavci Darsa bodo v kritičnih urah na terenu spremljali promet in poskušali zagotavljati maksimalno pretočnost, na vzporednih cestah pa bodo kranjskim policistom pomagali tudi kranjski mestni redarji.