Na Gorenjskem so v mesecu oktobru  uspešno zaključili prva obdelovalno sezono v sklopu projekta Ohranimo narcise. Namen programa je zagotoviti nadaljnji obstoj in okrepitev rastišč narcis. Narcise so v občini Jesenice ena najpomembnejših naravnih znamenitosti, ki v te kraje privabljajo največ obiskovalcev. Pomembne so za razvoj turizma in so ena glavnih atrakcij, po kateri je občina Jesenice prepoznavna na širšem območju in so odlična podlaga za razvoj turističnih produktov.

Program zagotavlja ustrezno kmetijsko obdelavo rastišč narcis in spodbudo lastnikom zemljišč v obliki nadomestil. S tem bodo zagotovili njihov nadaljnji obstoj in okrepitev.

Izvajalec programa je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, sredstva za izvedbo pa zagotavlja Občina Jesenice. V letu 2017 se je v program vključilo 24 lastnikov zemljišč, na katerih se nahajajo rastišča narcis. Upravičenci, katerih zemljišča so bila vključena v program,  so morali na skupaj 31,33 hektarih, upoštevati pogoje opredeljene v programu (npr. kasnejši rok košnje, prilagojen nadmorski višini travnika, prepoved spomladanske paše).

S projektom bodo nadaljevali tudi v letu 2018, zato k vključitvi v program vabijo tudi nove zainteresirane lastnike zemljišč na območju rastišč narcis, ki ustrezajo pogojem opredeljenim v pripravljenem programu. več o programu si lahko preberete na spletni strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske . Prijave bodo sprejemali do zapolnitve predvidene kvote vključenih površin oziroma najkasneje do petka, 10. novembra 2017.

Čudovit je pogled na morje narcis, kajne?

Slika: Občina Jesenice