Projekt desetletja za Tržič

Še preden je pogodba podpisana, se v Tržiču upravičeno veselijo. Dela na največjem projektu Občine Tržič v desetletju, manjkajočem kanalizacijskem omrežju v aglomeraciji Tržič, se lahko začnejo. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je dne 23. 7. 2021 sprejela sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo neizbranega ponudnika na javnem naročilu za izvedbo gradbeno obrtniških del za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič .

S tem je dopusten podpis pogodbe z izbranim izvajalcem ter posledično pričetek del na največjem projektu Občine Tržič v desetletju, s katerim se bo dogradilo manjkajoče kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Tržič, v skupni dolžini 11.758,5 metrov, priključilo 1.560 prebivalcev in 168 poslovnih enot iz dejavnosti na sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter obnovilo ostalo infrastrukturo na obravnavanih območjih. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada. Slavnosten podpis pogodbe bo predvidoma 24. 8. 2021.