Programi za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo

Slika: Pixabay.com

Mestna občina Kranj je v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani ter podjetji Iskraemeco, S&T Iskratel, 3FS, Lotrič Meroslovje, Genis, Alpineon in T-2 v novih prostorih Kovačnice – podjetniškega inkubatorja Kranj predstavila nov program za izpopolnjevanje. Bionika je v procesu akreditacije, ki bo pridobljena predvidoma čez eno leto. Še letos pa bodo začeli izvajati prva usposabljanja.

Program Bionika je odziv Kranja na primanjkljaj ustreznega kadra z znanji iz informacijsko-komunikacijske tehnologije v regiji. Pobuda zanj je prišla iz gospodarstva, in sicer iz kranjskih visokotehnološki podjetij, ki se srečujejo s pomanjkanjem kompetentnih kadrov. V naslednjem koraku so se podjetniki povezali z Mestno občino Kranj, Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, profesorjem dr. Janezom Beštrom s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Rezultat povezovanja, ki naj bi dolgoročno zagotavljalo ustrezen kader, je Bionika – projekt s ciljnimi usposabljanji, ki bodo prilagojena potrebam podjetij, in akreditacija novega študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma privabljanje talentov v gorenjsko regijo. Poudarki programa bodo na kibernetski varnosti, sistemski arhitekturi, produktnem oblikovanju, analizi podatkov, pametni energetiki in drugih visokotehnoloških ter menedžerskih vsebinah. Študentom bodo znanja posredovali vrhunski predavatelji iz Slovenije in tujine. Program bo prav tako na voljo za izpopolnjevanje zaposlenih. Fakulteta za organizacijske vede je za razvoj in izvajanje programa prejela tudi evropska sredstva.

Kot so zapisali na Mestni občini Kranj, se bo Bionika posluževala koncepta mikrokreditnih točk, kar bo omogočalo prilagajanje učne snovi. Vsebino predmetov bo določila fakulteta v sodelovanju s podjetji ter pri tem upoštevala njihove tehnološke in druge kompetenčne potrebe. Študenti bodo del predmeta lahko opravili v prostorih sodelujočih podjetij in se srečali s konkretnimi razvojnimi nalogami v okviru mentorstev. Načrtovani rezultati za podjetja so večplastni, od lažjega dostopa do novih znanj in sodelavcev do medsebojnega povezovanja pri razvojnih nalogah in skupnem iskanju možnosti za kandidiranje na razpise za razvojna sredstva, pri čemer bo sodelovala tudi regionalna razvojna agencija BSC Kranj.