Dne 26. 1. 2024 sta občinska redarja MIR Jesenice ob 9. uri opravljala kontrolo javnih površin na Tavčarjevi ulici na Jesenicah. Pri tem sta ob 9.10 uri nasproti stanovanjskega bloka na naslovu C. C. Tavčarja 16, na parkirišču pred lokalom News cafe Jesenice opazila ustavljeno vozilo znamke Mercedes kateremu se je močno kadilo izpod pokrova motorja. Takoj sta pristopila do vozila in voznika, ki ju je zaprosil za pomoč, saj mu je vozilo že gorelo. Občinska redarja sta ne glede na nevarnost nemudoma iz službenega vozila vzela gasilni aparat na prah in pričela z gašenjem vozila, iz katerega so bili že vidni plameni.

Občinska redarja sta o požaru preko št. 112 takoj obveščala GARS Jesenice,  zavarovala kraj požara s triopan znaki, zaprla lokalno cesto za promet iz obeh smeri zaradi nevarnosti. Občinska redarja sta nadalje odšla v bližnji gostinski lokal in o požaru obvestila goste lokala, da zaradi preprečitve večje materialne škode umaknejo svoja vozila iz bližnje okolice požara. Gasilci GARS Jesenice so kasneje požar dokončno pogasili, po navedenem, pa sta redarja ponovno sprostila promet po Cesti Cirila Tavčarja.

Samo prisebno in strokovno ukrepanje redarjev je pripomoglo, da zaradi neljubega dogodka ni bilo povzročene večje materilane škode.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Gorje