Pridobitev za Vrtec Čebelica

S tem, ko so prejšnji teden končali z asfaltiranjem, je Mestna občina Kranj (MOK) zaključila projekt vzpostavitve devetih dodatnih parkirnih mest na zemljišču pred Vrtcem Čebelica. Sedaj je zaposlenim, staršem otrok in obiskovalcem na voljo skupno 18 v celoti urejenih parkirnih mest.

Parkirišče pri vrtcu Čebelica na Planini v Kranju, ki ga je MOK lani z odkupom zemljišča od zasebne lastnice razširila še za potrebnih dodatnih devet parkirnih mest, je od prejšnjega tedna tudi asfaltirano in urejeni z robniki. Že ob koncu lanskega leta so ob robu na zeleni pas zasadili tudi pet dreves.

Tako je sedaj na voljo skupno 18 parkirnih mest, s čimer vrtec izpolnjuje tudi Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Ta za potrebe parkiranja namreč zahteva dve parkirni mesti na oddelek vrtca, Vrtec Čebelica, ki ga obiskuje 154 otrok, pa ima osem oddelkov: tri za prvo in pet za drugo starostno obdobje.