Pričetek vzdrževalnih del na pokopališču Kranj

Slika: komunala-kranj.si

V ponedeljek, 4. novembra 2019 se bodo v okviru Investicije Mestne občine Kranj pričela vzdrževalna dela in sicer bo odstranjena živa meja na delu pokopališča, ki meji na stanovanjsko naselje in nakupovalni center Qlandia.

Na tem delu bo še v letošnjem letu izvedeno nadaljevanje zidu v dolžini 65 metrov. Zaključek del je, ob upoštevanju ugodnih vremenskih razmer za gradbena in vzdrževalna dela, predviden konec novembra letošnjega leta. Vrednost del se ocenjuje na 38.400 evrov.