Z današnjo uvedbo izvajalca v delo se je pričela dozidava, nadzidava in rekonstrukcija Osnovne šole Helene Puhar v Kranju. Rok za dokončanje del je maj 2025, danes je tako začel teči 16-mesečni izvedbeni rok. Vrednost del je slabih 1,7 milijona evrov, vrednost opreme pa še dodatnih sto tisoč evrov.

 

Mestna občina Kranj (MOK) je z izvajalcem gradbenih del za dozidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo OŠ Helene Puhar, podjetjem IMP d.d. Ljubljana pogodbo podpisala januarja letos.

»Objekt Osnovne šole Helene Puhar za šolanje vseh otrok s posebnimi potrebami in različnimi motnjami v razvoju, ki prihajajo tudi iz sosednjih občin, prostorsko ne zadošča več. Zato smo v Mestni občini Kranj morali poiskati začasne rešitve in najemati prostore izven objekta šole, vzporedno pa smo vodili vse potrebne postopke za dozidavo osnovne šole,« je izpostavil župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Naložbo najtežje pričakujejo zaposleni, učenci in starši. »V Osnovno šolo Helene Puhar se je število vpisanih otrok, ki potrebujejo prilagojen učni program, v zadnjih letih zvišalo za več kot 30 odstotkov. V letošnjem šolskem letu je v našo šolo vpisanih 161 učencev. Vseh oddelkov je trenutno 25, kar je 8 več kot v šolskem letu 2020/2021. Zaradi vedno večjega vpisa smo imeli zadnja leta veliko težav s prostorsko stisko in posledično organizacijo ter izvedbo pouka,« je povedal Janez Cuderman, ravnatelj OŠ Helene Puhar.

 

 

V Mestni občini Kranj so pripravili vse potrebno za izvedbo naložbe ter prek javnega razpisa izbrali izvajalca del, to je  IMP d.d., Ljubljana. Z današnjo uvedbo izvajalca v delo se torej začenja gradnja, ki bo zaključena predvidoma maja 2025.

Po izgradnji bo šola bogatejša za dodatni prostor za zbornico v pritličju, štiri nove učilnice v prvem nadstropju, tri kabinete, večnamenski prostor ter sanitarije. V pritličju bodo uredil raven nadstrešek, ki bo služil kot terasa, ki bo dostopna iz treh učilnic v prvem nadstropju.

Vrednost investicije je za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela ocenjena na 1.671.311 evrov, predvidena vrednost opreme – razpis za nakup bodo izvedli letos – znaša 105 tisoč evrov.

»Zadovoljen sem, da bomo z izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Helene Puhar odpravili težave s pomanjkanjem primernih učilnic in drugih prostorov, in da bosta organizacija pouka ter pouk lahko ponovno stekla nemoteno,« je sklenil župan Matjaž Rakovec.

 

 Spletno uredništvo,

Vir: Mestna občina Kranj