Pričenjajo s projektom Zeleni Pingvin

Slika: Pixabay

Mestna občina Kranj se je pridružila projektu Zeleni Pingvin, družbeni in obenem tehnološki inovaciji, ki rešuje okoljske in družbene izzive s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev. Projekt daje poudarek izobraževanju otrok v osnovnih šolah, saj jim bo predstavil, kako zmanjšati ogljične emisije in uporabljati manj virov energije. To bodo v letošnjem šolskem letu začeli izvajati tudi v treh kranjskih osnovnih šolah.

Projekt se izvaja s spremljanjem podatkov porabe virov energije na pametnih digitalnih tehnologijah, kar se nato predstavi otrokom skozi igro na preprost in razumljiv način. V okviru projekta bo postavljena aplikacija oziroma platforma, v kateri bodo otroci preko nalog različnih težavnostnih stopenj spoznavali, kaj sploh povzroča ogljični odtis in kaj lahko sami naredijo za izboljšanje obstoječega stanja. Platforma bo učila in spodbujala učence k aktivnemu in učinkovitemu reševanju podnebnih ciljev in razogljičenja, hkrati pa bo omogočala tudi sodelovanje in povezovanje med oddelki ter šolami. Kot sporočajo iz Mestne občine Kranj, bodo projekt izvajali v OŠ Staneta Žagarja, OŠ Franceta Prešerna in OŠ Predoslje.

Cilj projekta je dokazati, da lahko prav vsak posameznik vpliva na okolje, če le ima dovolj znanja in informacij. Zeleni pingvin tako naslavlja predvsem mlajšo populacijo, ki bo že v zgodnji mladosti osvojila trajnosten način življenja in potem svoje znanje prenašala znotraj svoje skupnosti. Na ta način se bo poraba energije in virov zmanjšala, posledično tudi stroški in emisije, to pa bo pripomoglo k ohranjanju okolja.