Prevzeli novo reševalno vozilo

Slika: http://www.obcina-gvp.si/

V Občini Gorenja vas-Poljane so v teh dneh prevzeli novo reševalno vozilo za potrebe nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Škofja Loka. Novo reševalno vozilo bo namenjeno občanom celotne Upravne enote Škofja Loka in bo prispevalo tudi k izboljšanju oskrbe na območju Občine Gorenja vas -Poljane.

Občina Gorenja vas – Poljane je za nakup reševalnega vozila uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za zdravje RS, s katerim je v septembru podpisala pogodbo o sofinanciranju vozila. Dodatna sredstva je prispevalo Osnovno zdravstvo Gorenjske. Občina želi na ta način prispevati k učinkovitejši nujni zdravstveni oskrbi občanov in tako zaokrožiti hiter razvoj ravni primarnega zdravstva v občini.