Preuredili bodo kompleks kopališča

Slika: Občina Radovljica/Stvar d.o.o.

Občina Radovljica je na javnem razpisu Ministrstva za šport za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov prejela odločbo o sofinanciranju nadaljevanja prve faze celovite rekonstrukcije radovljiškega kopališča v višini 1,5 milijona evrov. Dela potekajo v dveh fazah. V okviru prve faze so že lani dokončali gradnjo strojnice za elektroenergetske naprave za potrebe sedanjega in načrtovanega novega kompleksa. Prva faza zajema še obnovo garderob, sanitarij za veliki bazen in kamp ter restavracije in izgradnjo novega pokritega učno-terapevtskega bazena, ki bo namenjen plavalnemu opismenjevanju in rehabilitaciji na Gorenjskem, zato si občina prizadeva tudi za sofinanciranje Osnovnega zdravstva Gorenjske.

Začetek del je predviden v mesecu oktobru po zaključku postopka javnega naročila. Dela v ocenjeni vrednosti štiri milijone evrov bodo potekala v obdobju 2021-2023. Nato je predvidena še druga faza rekonstrukcije. V drugi fazi so načrtovane še preureditev obstoječega olimpijskega bazena v pokrit olimpijski bazen z možnostjo odpiranja strehe, ureditev vseh spremljajočih prostorov bazenov, zunanja ureditev kopališča ter postavitev zunanjega tobogana. Preurejeni kompleks kopališča bo namenjen tako turistom, dnevnim obiskovalcem in domačinom kot vrhunskim in rekreativnim športnikom ter osebam, napotenim na terapevtsko zdravljenje. S tem bo predstavljal atraktivno turistično, sodobno športno-rekreacijsko ter terapevtsko in velneško infrastrukturo. Prilagojena bo sodobnim standardom, tudi ekološkim in energetskim ter razvojnim priložnostim destinacije na področju razvoja športnega turizma.