Prekinjena oskrba s pitno vodo: Grabče, Krnica od h.št. 4-36a, Sp. in Zg. Laze Komunalno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode:

 

Jutri, v torek, 21. 3. 2023, bo zaradi del na javnem vodovodnem omrežju med 8.00 in 15.00 uro motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo v naseljih Grabče, Krnica od h.št. 4-36a, Sp. in Zg. Laze.

Priporočajo vam, da po končanju del, pred prvo uporabo vode, pustite, da voda na vseh izlivkah teče vsaj nekaj minut, da se iz hišnega vodovodnega omrežja odstranijo morebitne nečistoče. Pred izpiranjem naj se z vodovodnih pip in prh odstranijo vse mrežice, po izpiranju in pred ponovno montažo pa naj se najprej očistijo.

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Občina Gorje