Na Ministrstvu za izobraževanje so predstavili rezultate letošnje mature, na kateri je bila uspešnost kandidatov več kot 93-odstotna. Maturantov, ki so dosegli vse možne točke na splošni maturi, je 15, od tega devet deklet in šest fantov.

SPLOŠNA MATURA

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature so je na 83 šolah po Sloveniji prijavilo skupno 7.122 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 6.376 kandidatov. Kandidati so opravljali splošno maturo iz 35 maturitetnih predmetov.

V letošnjem letu se je pri splošni maturi začela uvajati pomembno novost, tj. elektronsko ocenjevanje izpitnih pol (e-ocenjevanje), ki se od klasičnega ocenjevanja razlikuje po tem, da zunanji ocenjevalci ne ocenjujejo več izpitnih pol v papirnati, temveč v elektronski obliki. Uvajanje novega načina je postopno, zato je bilo v letu 2017 v e-ocenjevanje vključenih šest predmetov splošne mature: španščina, latinščina, kemija, geografija, umetnostna zgodovina in ekonomija. Vključenih je bilo 152 zunanjih ocenjevalcev.

Od 5.699 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije (60,48 % deklet in 39,52 % fantov) in so splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravil 5.326 ali 93,45 %. Neuspešnih je bilo 373 kandidatov ali 6,55 %, od tega 223 ali 59,79 %
deklet in 150 ali 40,21 % fantov.

Na Gorenjskem se je splošne mature udeležili 624 kandidatov.

Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije in jo opravili, je v povprečju 20.10 točk. Povprečna ocena pri slovenščini je 3.16, pri matematiki 3.48, pri angleščini 3.74 in pri nemščini 3.86.

Kandidati, ki splošne mature niso opravili in imajo eno ali dve negativni oceni, bodo lahko v naslednjih izpitnih rokih splošne mature opravljali popravne izpite iz negativno ocenjenih predmetov, kandidati s tremi ali več negativnimi ocenami pa bodo morali ponovno opravljati maturo v celoti.

Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje naslednji dan po razglasitvi rezultatov 11. julija. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 30. avgustom, do 4. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 15. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu.

POKLICNA MATURA

Poklicna matura ima skupni in izbirni del.

  • Skupni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature.
    • Prvi predmet poklicne mature je izpit iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine,
    • drugi predmet poklicne mature je izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta.
  • Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature.
    • Tretji predmet poklicne mature je izpit iz matematike ali angleščine ali nemščine ali italijanščine kot tujega in drugega jezika.
    • Četrti predmet poklicne mature je izdelek oz. storitev z zagovorom ali izpit iz določenega predmeta oziroma vsebine.

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 10.582 kandidatov, izpitov so se na 143 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležili 8.0031 kandidati, od tega 6.890 dijakov in 1.113 ostalih.

Na Gorenjskem se je poklicne mature udeležilo 678 dijakov.

Kandidati lahko popravljajo ali izboljšujejo rezultat spomladanskega izpitnega roka poklicne mature v skladu z veljavnimi predpisi. Ti kandidati in kandidati, ki bodo prvič opravljali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku, so se morali prijaviti na svoji šoli najkasneje do 6. julija. Pisni del izpitov jesenskem izpitnem roku bo potekal med 24. in 31. avgustom, ustni del pa med 24. avgustom in 4. septembrom. Kandidati bodo z uspehom na jesenskem izpitnem roku poklicne mature seznanjeni na srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih 8. septembra.

Mednarodna matura

Na II. gimnaziji Maribor in ljubljanski Gimnaziji Bežigrad je mednarodno maturo letos opravljala že šestindvajseta generacija dijakov. Mednarodno maturo so letos šestič opravljali tudi dijaki Gimnazije Kranj.

Izpite mednarodne mature je na vseh gimnazijah opravljalo skupaj 62 dijakov iz Slovenije in 22 tujcev. Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev, je bilo kar 36 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk.

Na Gimnaziji Kranj je mednarodno maturo opravljalo 21 slovenskih dijakov, ki so v povprečju dosegli 39,4 točke. Podatki tudi letos kažejo, da se dijaki slovenskih gimnazij z odličnimi dosežki uvrščajo v sam vrh med več kot 1.300 šolami po svetu, kjer opravljajo mednarodno maturo. Izjemen uspeh, vseh 45 točk, je dosegel kandidat Gimnazije Bežigrad.

Kandidati z najboljšim splošnim uspehom pri splošni maturi  

Najboljši uspeh na splošni maturi dosežejo maturantje s 34 točkami. V letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature je tak uspeh pri splošni maturi doseglo 15 kandidatov: Eva Bevec (Ljubljana), Maj Mejak (Ljubljana), Aljaž Bratina (Vipava), Ula Nikolaja Ratajec (Ljubljana), Marjana Gerželj (Sežana), Žiga Remškar (Ljubljana), Neža Jakob (Škofljica), Nastja Rudolf (Ljubljana), Miha Katrašnik (Škofja Loka), Nadja Strle (Litija), Tina Kolenc Milavec (Ljubljana), Anej Svete (Ljubljana), Eva Malovrh (Maribor), Neža Žerjav (Jesenice), Tadej Medved (Kamnik).

Skupaj z njimi je še 245 maturantov, ki so na spomladanskem izpitnem roku splošne mature dosegli od 30 do 33 točk, na svoji šoli 10. julija prejelo maturitetna spričevala s pohvalo.

Vseh zlatih maturantov triindvajsete generacije je torej 260, prihajajo pa s 43 gimnazij iz naslednjih krajev: Ajdovščina, Brežice, Celje, Idrija, Ivančna Gorica, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Litija, Ljubljana, Ljubljana – Šentvid, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Postojna, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica, Tolmin, Velenje, Vipava.

Kandidati z najboljšim splošnim uspehom pri poklicni maturi

V letošnjem spomladanskem izpitnem roku je najboljši uspeh pri poklicni maturi doseglo 59 kandidatov: Nejc Ačkun (Trbovlje), Miha Bernjak (Murska Sobota), Eva Bužanin (Sežana), Vid Černec (Celje), Jernej Čokl (Celje), Zala Čujež (Celje), Klara Dečman (Rogaška Slatina), Kristjan Fridrih (Maribor), Nina Fujs (Murska Sobota), Anja Gjörek (Izola), Žan Golob (Ljubljana), Lara Gorenc (Ljubljana), Luka Gril (Ravne na Koroškem), Urša Holer (Ljutomer), Branka Hudej (Celje), Laura Jaklič (Ljubljana), Veronika Jakopič (Murska Sobota), Špela Javornik (Ljubljana), Maja Jazbec (Nova Gorica), Kristina Jeralič (Novo mesto), Nika Jereb (Ljubljana), Nika Jeromel (Maribor), Ana Jesenovec (Ljubljana), Sara Jezeršek (Ljubljana), Miha Kajbič (Celje), Jan Kajzersperger (Maribor), Jernej Kaker (Ptuj), Nika Klobasa (Ljutomer), Neja Knez (Novo mesto), Urša Končan (Velenje), Vanesa Korže (Maribor), Laura Kostanjevec (Ljubljana), Nika Košir (Ljubljana), Patricija Kotnik (Slovenj Gradec), Katja Kozlevčar (Ljubljana), Angie Logar (Postojna), Vito Nahberger (Ptuj), Manca Oražem (Kamnik), Maja Orešnik (Ljubljana), Tina Papež (Novo mesto), Anja Pečnik (Maribor), Luna Počkaj (Izola), Rok Pogelšek (Nova Gorica), Lucija Polajžer (Rogaška Slatina), Tjaša Ramšak (Maribor), Žan Sabotin (Murska Sobota), Rok Skerbiš (Piran), Urša Skube (Novo mesto), Saša Slabe (Ljubljana), Lara Slatinek (Ljubljana), Katja Sorčan (Celje), Maja Sraka (Murska Sobota), Jure Špeh (Ljubljana), Urška Trkov (Ljubljana), Tjaša Ulčnik (Novo mesto), Saša Uljan (Izola), Tina Verdev (Celje), Gregor Zadnik (Novo mesto), Tea Zaverla (Celje).

Vseh zlatih maturantov letošnjega spomladanskega izpitnega roka je torej 284, prihajajo pa z 77 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

Novost letošnje mature je izdajanje certifikatov za znanje tujega jezika.

Bolj natančne podatke si lahko ogledate tukaj.

Vsem maturantom čestitamo in jim želimo lepe ter mirne počitnice!