Pozor v gorah! Planinka zdrsnila..

Bohinjski gorski reševalci so na razgledišču Peč reševali tujo
planinko, ki je v popoldanskih urah na razmočenih tleh z neprimerno obutvijo
zdrsnila in si huje poškodovala nogo. Odpeljana je bila v zdravstveno
ustanovo.

Poti v gorah so mokre in spolzke, na najvišjih vrhovih na določenih
delih tudi že prekrite z nizko snežno podlago. Zato obstaja večja
nevarnost za padce in zdrse. Če se odpravljate v gore bodite previdni.