Pozitivne novice iz Mestne občine Kranj v boju proti koronavirusu

Čeprav so razmere izredne, se Mestna občina Kranj v sodelovanju s ključnimi javnimi podjetji, šolami, prostovoljci in z vodstvi krajevnih skupnosti trudi vzpostaviti sistem, ki občanom zagotavlja čim bolj normalno in predvsem varno življenje.

Število prostovoljcev, ki so pripravljeni pomagati pri varstvu otrok ali oskrbi na domu z živili starejšim ali tistim v samoizolaciji, dnevno narašča. Doslej se jih je javilo že 105. Dostavo živil na dom so danes prvič tudi testno preizkusili. O tem mestna občina obvešča tudi prek lokalnih radijskih postaj in letakov na oglasnih deskah, v veliko pomoč so krajevne skupnosti.

Medobčinski redarji še naprej marljivo bdijo nad javnimi površinami, kjer se običajno zbira večje število ljudi, ter k nadzoru pozivajo tudi upravitelje otroških igrišč.

V Domu upokojencev Kranj ni niti med starostniki niti med osebjem nobene okužbe, gladko gre tudi z dostavo kosil starejšim občanom na dom.

Zaenkrat brez zapletov, zaščitna oprema prihaja
Dobava elektrike, odvoz odpadkov, oskrba s pitno vodo in pogrebna dejavnost potekajo brez zapletov, težave ima Komunala Kranj edino zaradi polnih zalogovnikov blata na Zarici, a zagato intenzivno rešujejo.

Dobra novica za podjetja: v kratkem prihaja zaščitna oprema, in to iz lokalne proizvodnje. Je pa Mestna občina Kranj vzpostavila tudi kontakt, kamor lahko podjetja sporočijo svoje potrebe po zaščitni opremi. Objavljen je na spletni strani občine Kranj.

In še: gasilci so, kot vedno, pripravljeni, osebje v zdravstvenem domu motivirano, prilagodljivo, najbolj razveseljivo pa je, da med njimi ni okuženih.
Držimo skupaj tako, da smo narazen, poziva Mestna občina Kranj.