Povečujejo kapacitete v domovih za starejše

Slika: Pixabay.com

Že več let se vleče problematika pomanjkanja prostih mest v domovih za starejše, sedaj pa le prihaja do premikov tudi na tem področju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podelilo koncesije za 1280 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za celotno območje Republike Slovenije in z začetkom opravljanja v letu 2022. Tako je v proračunu za leto 2021 že zagotovljenih 30 milijonov evrov za graditev novih domov za starejše občane. Če znesek primerjamo s preteklimi leti, je bilo v letu 2017 za to namenjenih 0 evrov, v letu 2018 in 2019 pa skupno le 3 milijone evrov.

Ministrstvo bo poleg podeljenih koncesij za opravljanje institucionalnega varstva starejših dodatna mesta zagotovilo tudi z intenzivnim črpanjem evropskih sredstev. Skupaj s SVRK-om so na ministrstvu tudi pristopili k zagotovitvi dodatnih kohezijskih sredstev iz naslova pobude React-EU. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju projektov prenove, nadgradnje ali novogradnje primernih in varnih kapacitet in nujnih prilagoditev prostorov izvajalcev institucionalnega varstva.

”Resno sem mislil, ko sem ob prevzemu funkcije obljubil, da bom zagotovili dodatne prostorske kapacitete v domovih starejših občanov. In danes, po slabem letu svojega mandata, lahko z vami že delim novico, da smo zagotovili 1280 novih mest za institucionalno varstvo starejših”, povedal minister Janez Cigler Kralj.

Tudi Gorenjska bo dobila nova mesta v domovih za starejše. Tako je bila podeljena koncesija podjetju Comett domovi d.o.o., ki bo gradilo nov dom v Šenčurju in Kirurgiji Bitenc d.o.o., ki ima v načrtu do konca leta 2022 zgraditi nov dom na Golniku. Prav tako je v načrtu izgradnja dodatnih kapacitet Doma starejših občanov Kranj, ki naj bi dobila novo stavbo na Zlatem polju.