Potujete z letalom? Brniški policisti svetujejo:

  • za potovanje v tujino potrebujete veljavni potovalni dokument (potni list, osebna izkaznica);
  • priporočljivo je imeti kopijo potovalnega dokumenta, ki naj bo shranjena ločeno od dokumenta – v primeru izgube ali kraje bo oseba tako lažje izkazovala identiteto;
  • nekatere države zahtevajo, da je potna listina veljavna še vsaj pol leta ob vstopu na njihovo ozemlje;
  • pred potovanjem preverite ali se potrebuje za ciljno državo tudi vizum in ali ga je potrebno predhodno pridobiti;
  • tudi otroci za potovanje v tujino potrebujejo potno listino (izdajajo se za dobo 3 ali 5 let);
  • ob izgubi ali kraji potne listine se obrnite na najbližje diplomatsko konzularno predstavništvo Slovenije, izgubo ali krajo pa je treba javiti policiji;
  • pred potovanjem si pridobite čim več informacij o varnosti v državi v katero potujete;
  • pri potovanju z letalom si zagotovite pravočasen prihod na letališče, da se opravijo vse potrebne letališke formalnosti;
  • prtljago imejte ob sebi in je ne puščajte brez nadzora, lahko se namreč zgodi, da bodo prtljaga in predmeti obravnavani kot sumljivi;
  • ne prenašajte pošiljk in stvari tujih oseb.

Sprememba v primerjavi z lanskim letom je: Če je bilo do aprila letos dovolj, da so mejni policisti pri državljanih EU izvedli temeljno mejno kontrolo, tako da so s hitrim in enostavnim preverjanjem ugotavljali veljavnost potnih listin, so tudi ti potniki odslej deležni sistematične mejne kontrole in preverjanja v bazah podatkov.

Potni list izda upravna enota, v nujnih primerih (npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) tudi Ministrstvo za notranje zadeve.

Veljavnost potnih listov je omejena na:
– 3 leta za državljane, mlajše od 3 let,
– 5 let za državljane, stare od 3 in 18 let.
– 10 let za državljane, stare nad 18 let

Potni list za vrnitev je potna listina, ki se izda državljanu Slovenije ali državljanu druge države članice Evropske unije, ki je v tujini ostal brez potne listine. Izda se v državi, kjer je prišlo do izgube potne listine na slovenskem diplomatskem predstavništvu, če tega ni, pa na katerem koli drugem diplomatskem predstavništvu držav članic EU. Potni list za vrnitev se izda za čas veljavnosti do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo bivanja.

Osebna izkaznica lahko popolnoma nadomesti potni list pri prestopu državne meje.

Vozniško dovoljenje pri prestopu državne meje ne nadomešča osebne izkaznice ali potnega lista in ni potovalni dokument.

 

Uporabne povezave:

Vir: PU Kranj