Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je zahtevala sklic skupne nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odbora za finance v zvezi z aktualno problematiko delovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) pod upravljanjem Slovenskega državnega holdinga (SDH), zaradi anonimk, v katerih so zaposleni izrazili nezadovoljstvo zaradi razmer v SiDG.

 

Predlagatelj seje poslanec Tomaž Lisec je uvodoma zahteval obrazložitev glede odpuščanj v SiDG in spremembami v pogodbah o zaposlitvi, govoricah o selitvi sedeža podjetja iz Kočevja ter prodajo hčerinskega podjetja Snežnik. Izpostavil je tudi problematiko velike tatvine lesa iz državnih gozdov in želel poročilo o trenutnem doganju glede kraje lesa.

Poslanec Lisec je izrazil tudi negativno presenečenje nad dejstvom, da je SiDG umaknil zahtevo za preiskavo tatvine lesa. Na seji se je pogrešala prisotnost prejšnjih direktorjev SiDG, da bi slišali njihove razlage o tej zadevi. Lisec je izpostavil, da zavrnitev zadeve s strani tožilstva kaže na težave ne le v državnih gozdovih, temveč tudi v pravosodju. Ne glede na politično pripadnost, tatvine lesa zahtevajo preiskavo in kaznovanje storilcev.

Lisec je izrazil tudi zaskrbljenost pri alarmantem povečanju cen in opozoril na problem prodaje državnega lesa in zagotavljanja surovin slovenski lesni industriji. Poudaril je potrebo po tem, da se prepreči izvoz državnega lesa v tujino prek posrednikov in da se podpre lokalne proizvajalce.

Poslanec Jožef Lenart pa je v razpravi izpostavil pomen slovenskih gozdov kot javnega dobra in državne lastnine ter potrebo po njihovem učinkovitem upravljanju. Opozoril je na težave in nepravilnosti v zvezi z gospodarjenjem v državnih gozdovih ter poudaril odgovornost vseh, vključno z vlado in poslanci, za skrbno upravljanje državnega premoženja.

Omenil je tudi kontroverzno zadevo glede nakupa in obnove stavbe za poslovodstvo SiDG ter izrazil dvome o višini stroškov obnove. Spregovoril je o potrebi po ohranitvi decentraliziranega upravljanja gozdov in kritiziral morebitne centralizacijske težnje.

Poudaril je nujnost učinkovitega boja proti tatvinam v državnih gozdovih ter potrebo po vrnitvi protipravno pridobljenega premoženja in kaznovanju storilcev.

Ob koncu razprave so se soglasno sprejeli naslednji sklepi, predlgani s strani poslanske skupine SDS:

1.     Poziv Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za temeljit inšpekcijski nadzor v predmetni kraji gozdno lesnih sortimentov z vidika gozdarske in lovske zakonodaje.

2.     Posebna pozornost Gozdarske inšpekcije glede materialnega toka ukradenega lesa in spoštovanja Uredbe (EU) št. 995/2010.

3.     Poziv Vladi RS, da sproži kazenski in odškodninski postopek zaradi opustitve dolžnega ravnanja v povezavi z umikom zahteve za preiskavo velike tatvine lesa.

4.     Inšpekcijski nadzor reorganizacije SiDG v letu 2023 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

5.     Poziv MDDSZ za temeljit inšpekcijski nadzor procesa odpovedi delovnih razmerij in zakonitosti ponudbe novih pogodb o zaposlitvi.

6.     Redno poročanje MKGP, MDDSZ in Vlade RS o aktivnostih, postopkih in realizaciji sprejetih odločitev Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS.

Spletno uredništvo