Posvetovanje o ureditvi območja okoli Planšarskega jezera na Jezerskem