Populacija risov se povečuje

Slika: LIFE Lynx

V okviru projekta LIFE Lynx, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, je bilo objavljeno drugo poročilo o spremljanju doselitev risov v Sloveniji in na Hrvaškem. S pomočjo različnih metod spremljanja stanja so ugotovili, da je bilo v sezoni 2020/2021 na območju slovenskih Dinaridov prisotnih vsaj 24 odraslih risov, kar je malenkost več kot v preteklem obdobju.

Dodatnih pet risov ima svoje teritorije na območju slovenskega dela Alp, kamor so jih doselili aprila lani. V okviru projekta LIFE Lynx so do sedaj v naravo izpustili trinajst risov, in sicer štiri na Hrvaškem in devet v Sloveniji. Vse doseljene rise spremljajo s pomočjo globalnega sistema pozicioniranja telemetričnih ovratnic, s katerimi ugotavljajo, kako se risi vključujejo v populacijo. Rise na 4 tisoč kvadratnih kilometrov velikem območju v Sloveniji spremljajo tudi s pomočjo 76 lovcev in z več kot 200 avtomatskimi kamerami.

Parjenje v sorodstvu je največja grožnja našim risom, zato spremljajo stanje populacije tudi s pomočjo genetskih analiz. Te kažejo, da so z doselitvami risov zaustavili slabšanje genetskega stanja populacije. V obdobju med leti 2020 in 2021 so skupno v Sloveniji zabeležili pet legel risjih mladičev, kar je več kot v prejšnjem obdobju. V letu 2021 so prvo leglo risov zabeležili tudi v Julijskih Alpah. Risinja Aida, ki so jo konec aprila lansko leto skupaj s še štirimi risi izpustili na območju Gorenjske, je skotila tri mladiče.